Geschiedenis van de parochie, deel 3

1916 - 1939 Pastoor Smoor
Eind januari 1916 werd B.A. Smoor geïnstalleerd als nieuwe pastoor van De Heen. Acht jaar na het aantreden van Pastoor Smoor werd de katholieke lagere school opgericht. Over de geschiedenis van de school vindt u hier meer.
Naast de stichting van de school is de oprichting van het Wit Gele Kruis erg belangrijk geweest. Dit gebeurde in 1916. Deze organisatie nam de kleuterzorg op zich en de wijkverpleging. In deze jaren werden ook andere verenigingen opgericht. Zo kreeg De Heen rond 1921 twee voetbalverenigingen: VIOS (Heense Molen) en HVC (De Heen).

In 1924 bestonden er verbouwingsplannen voor de kerk. Als feestgeschenk voor het 25-jarig Priesterjubileum van pastoor Smoor wilde het kerkbestuur het priesterkoor laten vergroten. Het bouwbureau van het bisdom was het echter niet eens met de gemaakte plannen. Wanneer er verbouwd moest worden, dan op grotere schaal. Er werd hiervoor nog wel een architect gezocht, maar uiteindelijk werd er toch van een grootschalige verbouwing afgezien.
In februari 1929 liep het dorp uit om bisschop Hopmans te onthalen. De bisschop kwam naar De Heen om de kerk te consacreren. Kennelijk was dit nog niet gebeurd.
Negen jaar later, in 1938 was er weer wat te vieren. De Heen kende in dat jaar namelijk 100 jaar een zelfstandige geloofsgemeenschap. Het eeuwfeest werd aangegrepen om de armenbanken te vervangen. Armenbanken zijn smalle banken zonder rugleuning waarop de armen de H. Mis konden bijwonen. Gelukkig kwamen er dus voor deze mensen ook comfortabelere banken.
Een jaar later was het al weer feest. Nu werd het 40-jarig priesterfeest van pastoor Smoor groots gevierd. De pastoor kreeg een kruisbeeld dat vervaardigd was door het kunstatelier Cuypers uit Roermond. Het feest was een gepast afscheid voor pastoor Smoor. In september 1939 vertrok hij namelijk naar het gasthuis in Oudenbosch.

pastoor Smoor
Pastoor Smoor

Pastoor De Cock 1939 - 1950
De nieuwe pastoor richtte zich in een tijd vol onzekerheid vol op het geestelijk leven van de parochianen. Door de mensen geestelijk weerbaar te maken hoopte de pastoor De Cock dat ze beter konden omgaan met de omstandigheden. Er was in die jaren immers een hoge werkloosheid, armoede en oorlogsdreiging. De pastoor zorgde daarom dat er voor alle leeftijden speciale groepen waren binnen de parochie. Zo waren de mannen onder de 26 jaar bijvoorbeeld ondergebracht in de mariacongregatie en voor de mannen boven de 26 richtte de pastoor het mannenapostolaat, de bond van het Heilig Hart op.

De oorlogsjaren brachten vooral praktische problemen met zich mee. In de wintertijd moesten bijvoorbeeld de ramen verduisterd worden en daardoor moesten kerkdiensten wat vroeger of later beginnen. In 1943 werd de kerkklok geroofd, maar meteen werd een nieuwe besteld. In november 1944 werd De Heen weer bevrijd.

Op 6 juli 1947 vierde de parochie haar 100-jarig bestaan. De vicaris-generaal van het bisdom droeg een speciale hoogmis op en 's-middags was er lof met een processie.
In februari 1950 werd pastoor De Cock benoemd tot pastoor van Halsteren.

pastoor de Cock
Pastoor De Cock


Pastoor Vermeulen 1950 - 1959
De 11e pastoor van De Heen werd pastoor Vermeulen. Hij trad aan op de dag van het afscheid van zijn voorganger, op 17 februari 1950. Al tijden was men van plan om de kerk te vergroten en de nieuwe pastoor besloot er werk van te maken. In het najaar van 1951 kon men beginnen met het aanpassen van het priesterkoor, de sacristie, en bijsacristie en men bouwde een kinderkapel. De kerk kreeg bij de verbouwing een nieuw altaar. Dit altaar was gedeeltelijk betaald met de giften die vanwege het zilveren priesterfeest van pastoor Vermeulen aan hem waren geschonken. Zes nieuwe kandelaars werden op het nieuwe altaar geplaatst. Deze kandelaars staan nog steeds op het priesterkoor. Bij de verbouwing kreeg de kerk ook nieuwe glas-in-lood ramen.
In 1955 trok een beeld van O.L. Vrouw van Fatima langs de plaatsen van West-Brabant. Het beeld deed ook De Heen aan. Op 1 oktober kwam het aan bij het Beneden Sas en van daar af werd het door de parochianen gedragen naar de kerk. Bij deze processie waren vrijwel alle parochianen aanwezig. Drie dagen bleef het beeld in De Heen, waarna het weer naar een andere plaats vertrok. Ter herinnering aan deze dagen en als dank voor het behoud van het dorp bij de watersnoodramp werd er een Mariakapel gebouwd achterin de kerk.
In 1950 werd voor het eerst een sacramentsprocessie door het dorp gehouden. In 1955 werd voor de processie zelf een baldakijn aangekocht waaronder de priester met het Heilig Sacrament kon lopen. Het geloof was in de jaren 50 nog iets dat bewust beleefd werd, iets dat door de mensen zelf gedragen werd en dat samenhang bood aan de gemeenschap. Het hoorde bij het dagelijks leven. De mensen konden toen nog niet beseffen wat er allemaal stond te gebeuren. Wie in 1955 zou hebben voorspeld wat er binnen 10-15 jaar allemaal zou veranderen, zou voor gek verklaard zijn. Men kon gewoonweg niet weten dat er onderhuids in de kerk zoveel aan het broeien was.
De bisschop benoemde pastoor Vermeulen in 1959 tot pastoor van Bavel.