Katholieke school

In 1921 vergaderde het kerkbestuur over het oprichten van een katholieke school in De Heen. Pastoor Smoor vertelde dat de bisschop Hopmans wilde dat er in elke parochie een katholieke school werd opgericht. Tijdens de vergadering werden de nodige afspraken gemaakt. De bestaande openbare school zou moeten worden overgenomen en het kerkbestuur zou dan als schoolbestuur gaan functioneren.
Na een paar jaren waarin veel met de gemeente werd gediscussieerd was in op 1 september 1924 de Rooms-Katholieke school een feit. Als schoolhoofd werd de heer D. van Ginneke aangesteld. Toch was men nog niet klaar want bij aanvang van het eerste lesjaar werd de school grondig verbouwd. De verbouwde school werd op 2 februari 1925 ingezegend door pastoor Smoor.

onderwijzers
Juffrouw van Trier, Juffrouw Jansen en het schoolhoofd D. van Ginneke in de eerste jaren van de RK school


In het boekje dat R. Jacobs schreef over de parochie in De Heen staan enkele markante bepalingen die overigens toen volstrekt normaal waren. Zo vond Jacobs in de bronnen dat: "van het schoolhoofd wel werd verwacht, dat hij iedere morgen de Heilige Mis bijwoonde. De kinderen mochten hun klompen niet in de klas aanhouden. Het voorstel van het schoolhoofd om eens een ouderavond te organiseren, vond het kerkbestuur al te voorbarig. Het schoolreisje werd echter wel toegestaan, mits het maar niet naar een grote stad leidde" (Jacobs, 1985).
Door de ogen van deze tijd bezien lijken de bovenstaande bepalingen absurd, maar over 70 jaar kijken we natuurlijk ook weer heel anders aan tegen dingen die in deze tijd normaal gevonden worden.

De in 1925 verbouwde school stond op de plaats waar nu gemeenschapshuis en voetbalkantine 'De Stelle' staat. In de fotocollectie van de parochie zijn verschillende foto's van het oude schoolgebouw aangetroffen en die vind u op de speciale
fotopagina.
Eind jaren 50 bevond de school zich reeds in een zeer slechte toestand. De pas benoemde nieuwe pastoor Wijnen wilde dat er zo snel mogelijk een nieuwe school gebouwd werd. In 1961 werd met de bouw begonnen en een jaar later al was de nieuwe school klaar.
Net als de vorige school kreeg ook de nieuwe de naam Fatimaschool. Fatima is in dit geval geen voornaam maar het verwijst naar de verschijningen van Maria in het Portugese dorpje Fatima. Deze verschijningen vonden plaats in het jaar 1917. Het verhaal van de verschijningen te Fatima vindt u
hier.

De band tussen de school en de parochie is lang hecht gebleven. Natuurlijk bestuurt de parochie nu de school niet meer, maar tot in de jaren 90 was bijvoorbeeld het toenmalig schoolhoofd, de heer M. van Aalst, dirigent van het zangkoor. Pater van Schaik geeft in De Heen zelf godsdienstles aan de kinderen. Diaken Schapendonk is momenteel de begeleider voor de eerste H. communie.

bord met geschiedenis