Geschiedenis De Heen

De naam Heen is afgeleid van het woord 'hempte' of 'heen'. Met deze namen duidde men een soort riet aan of zeggegras dat zeer goed groeit in een gebied met schorren. De Heen had vroeger nog een naam: 'Hogediep'. De namen 'De Heen' en 'Hogediep' worden in de bronnen lang door elkaar gebruikt. Zelfs tot 1775 heet De Heen ook nog 'Hogediep', maar later werd 'De Heen' veel meer gebruikelijk.

Aan het einde van de 16e eeuw vonden in de regio Steenbergen grote inpolderingswerkzaamheden plaats. In 1609 werden ook de gorzen van De Heen van een dijk voorzien zodat het water buiten gehouden kon worden. In 1610 was de polder klaar. Het nieuw gewonnen land werd vooral voor de landbouw benut.
In 1614 werd het dorp De Heen officieel gesticht.


Kaartje de Heen
Kaartje van De Heen uit 1657